Utviklingsprosessen

1. Forstudie av motoren og girkassen/drivverkets oppbygging
 2. Studie av driftsparametre i motoren
 3. Avgasser
 4. Anbefalte grenseverdier
 5. Kartlegging av styreenhet
 6. Sikkerhetsfunksjoner
 7. Kalibrering av styreenheten
 8. Ny studie av driftsparametre i motoren
 9. Karakterisering
 10. Kvalifisering
 11. Programmeringsverktøy
 12. Revisjon 

  1. Forstudie av motoren og girkassen/drivverkts oppbygging 
For hvert tuningkit som utvikles hos BSR innledes arbeidet med en forstudie av gjeldende motor og girkasse/drivverk konstruksjon. Dette arbeidet innebærer blant annet kontroll av bilens grunnkonstruksjon og dimensjonering for å avdekke eventuelle svakheter som må tas til betraktning. Basert på styrkeberegninger og erfaring fra tidligere versjoner av liknende motorfamilier dannes det ett grunnleggende bilde av hvordan motoren er egnet for effektøkning. Videre settes valg av drivstoffdyser, drivstoffpumper, turboaggregat m.m. retningslinjer for komponentenes teoretiske kapasitet. For hvert drivverkoppsett tas særskilt hensyn til den respektive bilmodellens girkassekonfigurasjon. Moderne girkasser har sofistikerte programvarefunksjoner og sikkerhetssystemer, noe som BSR tar nøye hensyn til under utviklingsarbeidet for å sikre både funksjon, komfort samt holdbarhet. I de tilfeller konverteringskit for alternativdrivstoff utvikles, gjøres en utvidet forstudie med materialanalyse av bilens komponenter for å sikre driftsikkerhet. 

    2. Studie av driftsparametre i motoren 
En komplett studie gjennomføres for å se hvordan driftsparametre påvirkes av tuningen under drift. Dette arbeidet skjer i bremsebenk og under omfattende landevegstester der samtlige parametre loggføres og analyseres, der blant avgasstemperatur, drivstoffblanding, oljetemperaturer, lufttemperatur i innsug, trykkforhold, effektivitet ved ladeluftkjøler m.m. Det er ytterst viktig at det dette testprogrammet klarer å gjenskape alle tenkbare påkjenninger som motor vil utsettes for under dens levetid. Testprogrammet og utstyret som brukes i BSR sine testfasiliteter er topp moderne og er av den nyeste teknologi. 

      3. Avgasser 
Samtlige drivstoffer som brukes i dagens forbrenningsmotorer består av tre grunnstoffer, Karbon (C), Hydrogen (H) og oksygen (O). Disse grunnstoffene kommer i ulike porsjoner avhengig av drivstoffet, for tradisjonell bensin og diesel er oksygeninnholdet ubetydelig liten og oksygentilførsel kommer utelukkende fra motorens innsug system. I alkoholder (og andre oksidanter som kan brukes som tilsetning i karbondrivstoff) finnes det i midlertidig større mengder oksygen. En generell og veldig forenklet beskrivelse av forbrenningen er følgende: Oksygen + hydrokarbon = karbondioksid + vann I en fullstendig og ideell forbrenning gjenstår det intet oksygen etter forbrenningen og forbrenningen betegnes som støkiometrisk. Den greske bokstaven lamda (λ) brukes for å beskrive denne tilstanden, der λ = 1.0 tilsvarer støkiometrisk forbrenning. Videre brukes λ til å beskrive eventuelle luftoverskudd og luftunderskudd, ved 10% luftoverskudd er λ = 1.1. Denne måleverdien er av stor viktighet ved kalibrering av drivstofftilførsel da dette gir en direkte indikasjon på blandingsforhold under drift, og gjør at BSR kan optimalisere programvaren ned til minste detalj. I virkeligheten er aldri forbrenningen ideell da det dannes restprodukter som hydrokarboner (HC), karbonmonoksid (CO), oksygen (O) og nitrogenoksid (NOx). Disse avgassende overvåkes konstant av bilens avgassensorer og er under stor fokus under utvikling av BSR Tuningkit. En viktig regel er at lavere drivstofforbruk ikke nødvendigvis betyr lavere utslipp. Ved mager blanding, som kan resultere i lavere forbruk, så stiger temperaturen i forbrenningskammeret og det dannes nitrogendioksid (NOx). Ved første øyekast er resultatet lavere forbruk, men en videre analyse avslører katastrofale avgasser samt enda høyere termiske temperaturer som kan resultere i driftsproblemer. Uttrykket ”ECO-tuning” brukes ofte, men dette har sterke negative bivirkninger som beskrevet ovenfor. Det legges derfor stor vekt og fokus, og da spesielt ved utvikling av konverteringskit at ukurante avgasser holdes til ett minimum uavhengig av drivstoffvalg. 

    4. Anbefalte grenseverdier 
Resulter fra forstudie tegner ett grunnleggende bilde om muligheter for effektøkning. Hver komponent i motoren har en anbefalt grenseverdi fra komponentprodusenten. Gjennom å kartlegge grenseverdier når original programvare er i bruk oppdages potensielle svakheter, dette tegner da ett bilde for hvordan komponentene kan utnyttes samt hvilke komponenter som må tas hensyn til under tuning. BSR overstiger aldri komponentenes anbefalte grenseverdier, i de tilfeller komponenter risikerer å overstige grenseverdier byttes disse ut med korrekt dimensjonerte komponenter. Dette sees blant annet i tuningkit som inneholder oppgraderingsturbo, innsprøytingsdyser, eksossystem m.m. 

 5. Kartlegging av styreenhet 
I dette steget av utviklingen kartlegges styreenhetens parametre, samt funksjonalitet. Dette arbeidet er svært tidkrevende da en moderne styreenhet er meget kompleks. En moderne styreenhet kommuniserer konstant med flere dusintalls sensorer, og utfører i noen applikasjoner mer enn en million beregninger i sekundet. Alt dette foregår i sanntid uten noen som helst ”lag” (forsinkelse), for at styreenheten skal kunne klare å jobbe i disse hastighetene må datakodene være skrevet svært effektive. 


6. Sikkerhetsfunksjoner 

En korrekt kalibrering av styreenheten er veldig viktig for sikre at alle sikkerhetsfunksjoner, der blant antispinn og antiskrens fungerer optimalt selv i tunet utførelse. Videre skal bilens tyveribeskyttelsessystem ikke være påvirket samt at service og diagnosefunksjoner opprettholdes for utførelse hos merkeverksted. For biler utstyrt med automatiskgirkasse beholdes alle sikkerhetsfunksjoner, der blant momentbegrensning ved girskifte. 


7. Kalibrering av styreenheten 

Når styreenheten er ferdig kartlagt, begynner arbeidet med å kalibrere styreenheten for økt effekt og dreiemoment. Økningen er aldri så stor at motorkomponenter blir utsatt for arbeid som overstiger deres anbefalte grenseverdier. Under omkalibrering loggføres samtlige driftsparametre, og tester foregår både i bremsebenk og under landevegstester. BSR sine teknikere utfører videre subjektive vurderinger av kjøreopplevelse, gassrespons, effekt og moment økning for å sikre at kalibreringen er så optimal som mulig. For å sikre optimal kjørbarhet, komfort og driftsikkerhet beholdes grenseverdier for dreiemoment for automatiske girkasse.


8. Ny studie av driftsparametre i motoren Etter at styreenheten er ferdig kalibrert utføres en ny studie av driftsparametre i motoren som er lik punkt 2 og 3 for å sikre at ingen grenseverdier overstiges. Selv dette arbeidet utføres i bremsebenk og under omfattende landevegstester der samtlige parametre loggføres og analyseres. 

9. Karakterisering 
Når samtlige driftsparametre er kontrollert og eventuelle finjusteringer er gjennomført utføres karakterisering. Dette arbeidet foregår i en Rototest VPA chassisdynameter, det utføres avgasskontroller samt akselerasjonstester i alle gir. 


10. Kvalifisering 
Kvalifisering innebærer at den nå ferdig utviklede programvaren utsettes for en langtidstest, dette utføres i ett flertall biler. Testprogrammet innholder variert kjøring under ulike kjøreforhold, vegstrekninger, under ulik last og av ulike testsjåfører for å sikre ulik kjørestil. Alle parametre og data loggføres og analyseres. Det er først når en programvare har bestått kvalifiseringen at vil den være godkjent for bruk og salg. 

11. Programmeringsverktøy 
I denne fasen utvikles programmeringsverktøyet BSR PPC for den respektive bilen, de fleste biler kan programmeres med dette vektøyet. Biler som ikke kan programmeres med BSR PPC må programmeres serielt med en datamaskin via ODB kontakten.
12. Revisjon Da alle bilmodeller gjennomgår revisjoner av bilprodusentene, oppdateres ofte styreenhetens programvare ved servicer og lignende besøk hos merkeverksted. Disse revisjonene analyseres av BSR og BSR sin programvare oppdateres for å kunne fungere sammen den respektive revisjonen og bilmodell.
Lukk
Lukk