VIN decoder

VINs (Vehicle Identification Numbers) brukes til å identifisere alle kjøretøy som er på veien.
VINs består av 17 tegn og inneholder ikke bokstavene I, O or Q.
De 3 første tegnene er unik identifisering av produsent.
 
Lukk